niedziela, 28 czerwca 2015

Odwiedziny u braci na Ukrainie


W naszej prowincji zakonnej bracia posługują w obrządku rzymsko katolickim i greko-katolickim. W obrządku greckim bracia pracują na Ukrainie. W związku z tym mamy dwa nowicjaty w Polsce w Miejskiej Górce (w Wielkopolsce) i na Ukrainie w Tarnopolu. Aby była większa wieź między współbraćmi, raz w roku bracia odwiedzają się wzajemnie. Miesiąc wcześniej przyjechali do Polski bracia z Ukrainy z o. magistrem Idzim, a w dniach 21-27 czerwca br., my odwiedziliśmy braci na Ukrainie. Te odwiedziny były bardzo budujące i składamy Bogu serdecznie dziękczynienie za wielka łaskę i możliwość odwiedzenia barci.
środa, 17 czerwca 2015

Imieniny br. Alberta


17 czerwca br, w naszej wspólnocie klasztornej świętowaliśmy imieniny barta Alberta. Życzymy Ci drogi barcie, aby zapał i gorliwość zawsze ci towarzyszyła, a służba Panu Bogu była Twoją największą radością.